piątek, 22 października 2010

Czytelnia udostępnia :

  • Księgozbiór przeznaczony dla uczniów gimnazjów,  szkół średnich, słuchaczy szkół pomaturalnych, studentów i innych zainteresowanych. Posiada książki  ze wszystkich dziedzin wiedzy w tym szczególnie  odpowiadające aktualnym kierunkom kształcenia (finanse, bankowość, administracja, samorząd terytorialny, organizacja i zarządzanie, rachunkowość, reklama, public relations, marketing, biznes, ekonomia, prawo, turystyka, Unia Europejska, hotelarstwo, kosmetyka, logistyka, zarządzanie zasobami ludzkimi i in.)


  • Kartotekę zagadnieniową zawierającą ponad 44000 opisów bibliograficznych artykułów z wybranych czasopism zgromadzonych i przechowywanych w Czytelni. Elektroniczna postać kartoteki pozwala na szybkie wyszukanie artykułów z prasy na dany temat.


  • Elektroniczną bazę z zakresu prawa System Informacji  Prawnej LEGALIS oraz Dzienniki Ustaw w wersji drukowanej i elektronicznej.
    Ustawy, rozporządzenia, zarządzenia i inne przepisy prawne z zakresu prawa cywilnego i prawa pracy osoby zainteresowane mogą  również uzyskać w postaci wydruku, kserokopii lub nagrania na CD.